Project Description

alhamdulillah telah ditandatangani akad istishna antara BMT UMY dengan Yayasan Lajnah Istiqomah dan peletakan batu pertama dalam pembangunan perumahan pegawai yayasan lajnah istiqomah ponpes imam bukhari surakarta.

———————————–
BMT UMY | transaksi syar’i tanpa RIBA
———————————–